Championship Standings

Gixxer Cup Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Championship
Position Name Race 1 Race 2 Race 1 Race 2 Race 1 Race 2 Race 1 Race 2
1 SYED MUZAMMIL ALI 10 10 8 8 0 10 10 8 64
2 TANAY GAIKWAD 8 8 10 10 10 8 0 6 60
3 SIDHARTH SAJAN 6 6 6 1 6 6 4 1 36
4 Jagadeesh N 5 5 3 0 8 5 5 5 36
5 SANJEEV MHATRE 0 3 0 3 5 4 8 10 33
6 SWAPNIL SONAWANE 0 0 4 5 3 2 0 0 14
7 Rohan Choudhari 4 2 0 0 1 3 2 2 14
8 SHAZAN KHAN 0 0 5 6 0 0 0 0 11
9 AMUL ANGADI 1 4 0 0 0 0 6 0 11
10 DHILIP THANIGASALAM 0 0 1 2 4 0 0 3 10
11 HARSHAD SUMRA 0 0 2 4 2 0 0 0 8
12 AKSHITH V 0 0 0 0 0 0 3 4 7
13 JATIN PURABIA 2 1 0 0 0 1 0 0 4
14 NYX SAM M 3 0 0 0 0 0 0 0 3
15 PRANAY RICHARD 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Championship Standings

Rookie Cup Round 1 Round 2 Championship
Position Name Race 1 Race 2 Race 1 Race 2
1 IKSHAN SHANBAG 10 10 10 10 40
2 ADITI KRISHNAN 6 5 8 8 27
3 ARYAN GURAV 8 6 6 6 26
4 PRASHANTH R 4 8 5 5 22
5 ESHAAN SHANKAR 5 4 0 0 9