Championship Standings

Gixxer Cup Round 1 Round 2 Round 3 Championship
Position Name Race 1 Race 2 Race 1 Race 2 Race 1 Race 2
1 TANAY GAIKWAD 8 8 10 10 10 8 54
2 SYED MUZAMMIL ALI 10 10 8 8 0 10 46
3 SIDHARTH SAJAN 6 6 6 1 6 6 31
4 Jagadeesh N 5 5 3 0 8 5 26
5 SANJEEV MHATRE 0 3 0 3 5 4 15
6 SWAPNIL SONAWANE 0 0 4 5 3 2 14
7 SHAZAN KHAN 0 0 5 6 0 0 11
8 Rohan Choudhari 4 2 0 0 1 3 10
9 HARSHAD SUMRA 0 0 2 4 2 0 8
10 DHILIP THANIGASALAM 0 0 1 2 4 0 7
11 AMUL ANGADI 1 4 0 0 0 0 5
12 JATIN PURABIA 2 1 0 0 0 1 4
13 NYX SAM M 3 0 0 0 0 0 3
14 PRANAY RICHARD 0 0 0 0 0 0 0
15 MUJAMMIL PATEL 0 0 0 0 0 0 0
16 KAVIN PONRAJ 0 0 0 0 0 0 0
17 CZIMKHY R G 0 0 0 0 0 0 0
18 DHAWAL THAKKAR 0 0 0 0 0 0 0
19 RAMPRAKASH S 0 0 0 0 0 0 0
20 KUMAR DESH GAURAV 0 0 0 0 0 0 0
21 RIFAS K R 0 0 0 0 0 0 0
22 RUSHAB SHAH 0 0 0 0 0 0 0
23 ANUBHAV NIRWAL 0 0 0 0 0 0 0
24 AKSHITH V 0 0 0 0 0
25 JAYANT PRATHIATI 0 0 0 0 0 0 0
26 VIPUL HADGALKAR 0 0 0 0 0 0 0
27 JASON NETTO 0 0 0 0 0 0 0
28 HARITHA M 0 0 0 0 0 0 0
29 DHEEBASASHTHA K 0 0 0 0 0 0 0

Championship Standings

Rookie Cup Round 1 Round 2 Championship
Position Name Race 1 Race 2 Race 1 Race 2
1 IKSHAN SHANBAG 10 10 10 10 40
2 ADITI KRISHNAN 6 5 8 8 27
3 ARYAN GURAV 8 6 6 6 26
4 PRASHANTH R 4 8 5 5 22
5 ESHAAN SHANKAR 5 4 0 0 9